Home

Algemeen

Portefeuilleverdeling college

Burgemeester Mark Slinkman

"We zijn er voor u!"

Portefeuille
Algemene en bestuurlijke zaken, Samenwerkingsagenda (sub)regionaal, Internationale samenwerking, Strategische visie, Beleidscoördinatie, Bedrijfsvoering/P&O, Dienstverlening, Politie, Openbare orde, Brandweer, Veiligheid en rampenbestrijding, "Burgervader-rol" bij crisissituaties, Crisisopvang, Integrale veiligheid, Voorlichting, Representatie, Communicatie en (lokale) media, Coördinatie toezicht en handhaving (voor alle portefeuilles)

Wethouder Erik Weijers

"Samen staan we sterker!"

Portefeuille
Energie Transitie (duo-portefeuille met Alex ten Westeneind), Natuur en landschap, Toerisme en recreatie, Monumenten, erfgoed en archeologie, Kunst, cultuur en musea, Bibliotheek, Onderwijs en sport, Accommodaties en subsidies.

Wethouder Alex ten Westeneind

"Denken, durven, doen!"

Portefeuille
Wonen, Milieu, klimaat en afval, Ruimtelijke ordening en ontwikkeling, Coördinator Omgevingswet, Grondzaken, Vergunningverlening en handhaving, ICT, Inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Wethouder Irma van de Scheur

"We laten niemand in de kou staan!"

Portefeuille
Wmo en jeugd, Lokale toegangspoort, Welzijn en volksgezondheid, Werk en inkomen, Economische zaken en werkgelegenheid, Statushouders.

Wethouder Ria Barber

"Werken aan onze taken en wensen met een sluitende begroting!"

Portefeuille
Financiën, Belastingen, Verkeer, vervoer en mobiliteit, Openbare ruimte, Nutsbedrijven, Integraal waterbeheer.

Secretaris Edwin van der Velde:

"Goede dienstverlening voor onze inwoners!"

Verantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 11:34:35 met de export van 11/15/2023 08:44:21