Bijlagen

Reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen

Bedragen x € 1.000

Naam reserve

Stand

Mutaties 2024

Stand

Mutaties 2025

Stand

Mutaties 2026

Stand

Mutaties 2027

Stand

1-1-2024

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2024

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2025

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2026

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2027

1. Reserves

1.1. Algemene reserves

Algemene Reserve vrij aanwendbaar

11.936

-556

-

11.380

-140

-

11.241

-172

-

11.068

-30

-

11.038

Vaste Algemene reserve

17.220

-

-

17.220

-

-

17.220

-

-

17.220

-

-

17.220

Reserve rekeningresultaat

1.422

-355

-

1.066

-355

-

711

-355

-

355

-355

-

-

Saldo vorig dienstjaar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo huidig dienstjaar

-0

-

-

-0

-

-

-0

-

-

-0

-

-

-0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal 1.1. Algemene reserves

30.577

-911

-

29.666

-495

-

29.171

-528

-

28.643

-385

-

28.258

1.2. Bestemmingsreserves

-

-

Bestemmingsreserve Onderhoud Gymzalen

146

-

39

186

-

39

225

-

39

264

-

39

304

Bestemmingsreserve Natuur en Landschap

145

-

-

145

-

-

145

-

-

145

-

-

145

Bestemmingsreserve Groenblauwe diensten

1.434

-73

22

1.383

-73

21

1.331

-73

20

1.279

-73

19

1.226

Reserve Speeltuinen

116

-

-

116

-

-

116

-

-

116

-

-

116

Bestemmingsreserve aanpak extreme wateroverlast

900

-50

14

864

-49

13

828

-48

12

792

-48

12

756

Bestemmingsreserve Lopende projecten (gelabeld)

864

-366

20

519

-41

20

498

-18

20

500

-18

20

503

Bestemmingsreserve Kapitaallasten

13.532

-715

203

13.021

-742

195

12.474

-734

187

11.927

-725

179

11.381

Totaal 1.2. Bestemmingsreserves

17.138

-1.202

297

16.233

-904

288

15.617

-872

279

15.024

-863

269

14.430

Totaal 1. Reserves

47.716

-2.113

297

45.899

-1.399

288

44.789

-1.400

279

43.668

-1.249

269

42.688

Bedragen x € 1.000

Naam voorziening

Stand

Mutaties 2024

Stand

Mutaties 2025

Stand

Mutaties 2026

Stand

Mutaties 2027

Stand

1-1-2024

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2024

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2025

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2026

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2027

2. Voorzieningen

2.1. Voorzieningen t.b.v. verplichtingen e/o risico's

Voorziening Pens.verpl.vm wethouders

3.460

-207

120

3.373

-207

120

3.286

-207

120

3.198

-207

120

3.111

Voorziening Wachtgeldverpl.vm wethouders

215

-152

-

63

-63

-

-

-

-

-

-

-

-

Voorziening (voormalig) personeel

0

-

-

0

-

-

0

-

-

0

-

-

0

Voorziening Verlofuren personeel

537

-

-

537

-

-

537

-

-

537

-

-

537

Totaal 2.1. Voorzieningen t.b.v. verplichtingen e/o risico's

4.212

-359

120

3.972

-270

120

3.822

-207

120

3.735

-207

120

3.648

2.2. Voorzieningen t.b.v. door derden beklemde middelen

Voorziening Riolering

3.312

-295

-

3.018

-417

-

2.600

-434

-

2.166

-547

-

1.620

Totaal 2.2. Voorzieningen t.b.v. door derden beklemde middelen

3.312

-295

-

3.018

-417

-

2.600

-434

-

2.166

-547

-

1.620

2.3. Voorzieningen t.b.v. lastenegalisatie

Voorziening onderhoud wegen

632

-902

1.278

1.008

-744

1.278

1.542

-1.428

1.278

1.392

-997

1.278

1.674

Voorziening gebouwen sport

79

-42

141

178

-386

211

3

-134

141

11

-132

141

20

Voorziening gebouwen welzijn

124

-50

104

178

-149

104

133

-122

104

115

-79

104

140

Voorziening gebouwen overig

295

-61

192

427

-308

192

311

-280

192

223

-258

192

157

Voorziening verwacht verlies grondexploitatie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal 2.3. Voorzieningen t.b.v. lastenegalisatie

1.129

-1.054

1.716

1.791

-1.587

1.786

1.989

-1.964

1.716

1.741

-1.466

1.716

1.991

Totaal 2. Voorzieningen

8.653

-1.708

1.836

8.781

-2.275

1.906

8.412

-2.605

1.836

7.643

-2.220

1.836

7.258

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 11:34:35 met de export van 11/15/2023 08:44:21