Bijlagen

MeerjarenInvesteringsPlan

MeerjarenInvesteringsPlan

De gemeente investeert jaarlijks vele miljoenen euro’s in wegen, plantsoenen, riool, (onderwijs)huisvesting, ICT, bedrijfsmiddelen etc. De investeringen nemen we jaarlijks in een Meerjaren investeringsplan (MIP) op. Dit plan gaat over een periode van vier jaar. Het MIP is een totaaloverzicht van alle voorgenomen investeringen. Hieronder leest u het MIP 2024-2027.

Onder de tabel met cijfers hebben we de investeringen kort toegelicht. De nummers in de tabel komen overeen met de nummers in de toelichtingen.

Project

Looptijd

Jaar inv.

Bruto inv.

Bijdrage

Netto inv.

KL2024

KL2025

KL2026

KL2027

KL2028

Nieuwe investeringen

Programma 1: Inwoner

1.1

Vervangen lift, Kulturhus Millingen aan de Rijn

15

2025

30.000

-

30000

-

-

2.450

2.420

2.390

1.2

O.J.C. Maddogs Groesbeek

Vervangen bar

15

2024

45.000

-

45.000

-

3.675

3.630

3.585

3.540

Armaturen vervangen

15

2027

34.000

-

34.000

-

-

-

-

2.777

Totaal programma 1: Inwoner

109.000

-

109.000

-

3.675

6.080

6.005

8.707

Eerder in begroting opgenomen investeringen

Programma 1: Inwoner

1.3

Revitalisering Mallemolen (uitvoering)

25

2025

5.125.000

-

5.125.000

-

-

281.875

278.800

275.725

1.4

Verduurzaming Kulturhus Millingen aan de Rijn

15

pm

pm

-

pm

-

-

-

-

-

1.5

Basisschool en gymzaal Op de Horst

40

2025

5.500.000

5.500.000

-

-

220.000

217.938

215.875

Totaal eerder in begroting opgenomen investeringen programma 1: Inwoner

10.625.000

-

10.625.000

-

-

501.875

496.738

491.600

Nieuwe Investeringen

Programma 2: Onze buurt

2.1

Reestraat De Horst, herinrichting

Projectvoorbereiding riolering

50

2024

25.000

-

25.000

-

875

868

860

853

Projectvoorbereiding OPR

25

2024

68.000

-

68.000

-

3.740

3.699

3.658

3.618

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2025

221.000

-

221.000

-

-

7.735

7.669

7.602

Uitvoering, Vervangen OPR

25

2025

591.000

-

591.000

-

-

32.505

32.150

31.796

2.2

Zeelandsestraat (binnen de bebouwde kom) Millingen aan de Rijn, herinrichting

Projectvoorbereiding riolering

50

2026

11.000

-

11.000

-

-

-

385

382

Projectvoorbereiding OPR

25

2026

34.000

-

34.000

-

-

-

1.870

1.850

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2027

95.000

-

95.000

-

-

-

-

3.325

Uitvoering, Vervangen OPR

25

2027

295.000

-

295.000

-

-

-

-

16.225

2.3

Zeelandsestraat - Plezenburgestraat (buiten de bebouwde kom) Leuth, herinrichten

Projectvoorbereiding OPR

25

2026

152.000

-

152.000

-

-

-

8.360

8.269

Uitvoering, Vervangen OPR

25

2027

1.310.000

-

1.310.000

-

-

-

-

72.050

2.4

Hoefseweg Millingen aan de Rijn, asfalteren zandpad

Projectvoorbereiding OPR

25

2026

32.000

-

32.000

-

-

-

1.760

1.741

Uitvoering, Vervangen OPR

25

2027

268.000

-

268.000

-

-

-

-

14.740

2.5

Lagewald - Boersteeg Groesbeek, planten bomen

Projectvoorbereiding OPR

25

2026

20.000

-

20.000

-

-

-

1.100

1.088

Uitvoering, Vervangen OPR

25

2027

215.000

-

215.000

-

-

-

-

11.825

2.6

Oranjebuurt Berg en Dal, herinrichting

Projectvoorbereiding riolering

50

2026

46.000

-

46.000

-

-

-

1.610

1.596

Projectvoorbereiding OPR

25

2026

134.000

-

134.000

-

-

-

7.370

7.290

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2027

404.000

-

404.000

-

-

-

-

14.140

Uitvoering, Vervangen OPR

25

2027

1.166.000

-

1.166.000

-

-

-

-

64.130

2.7

Sportcomplex Morgenfit Ooij

Vervangen plafondbekleding (hout)

15

2024

46.000

-

46.000

-

3.757

3.711

3.665

3.619

Vervangen sportvloer (polyurethaan)

20

2024

42.000

-

42.000

-

2.730

2.699

2.667

2.636

2.8

Sporthal Heuvelland Groesbeek,

Vervanging plafondbekleding (brandveiligheid)

15

2025

242.000

-

242.000

-

-

19.763

19.521

19.279

Vervangen armaturen

15

2027

28.000

-

28.000

-

-

-

-

2.287

2.9

Sportzaal BIGA Groesbeek, vlakke dakafwerking

15

2027

25.000

-

25.000

-

-

-

-

2.042

2.10

Zwembad de Lubert Groesbeek vervangen pompen en leidingwerk

15

2025

30.000

-

30.000

-

-

2.450

2.420

2.390

2.11

Parkeergarage Bellevue Groesbeek, vervangen vloerafwerklaag

15

2027

36.000

-

36.000

-

-

-

-

2.940

2.12

Speelplek Hoflaan/Mariëndaalseweg (kunststof) Groesbeek, vernieuwen

10

2027

45.000

-

45.000

-

-

-

-

5.175

2.13

Speelplek Bezembinder Groesbeek, vernieuwen

10

2027

25.000

-

25.000

-

-

-

-

2.875

Totaal nieuwe investeringen programma 2: Onze buurt

5.606.000

-

5.606.000

-

11.102

73.429

95.066

305.760

waarvan riolering

802.000

-

802.000

-

875

8.603

10.524

27.898

waarvan overige

4.804.000

-

4.804.000

-

10.227

64.827

84.542

277.862

Eerder in begroting opgenomen investeringen

Programma 2: Onze buurt

2.14

Acaciastraat Groesbeek, reconstructie

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2024

30.000

-

30.000

-

1.050

1.041

1.032

1.023

Uitvoering, Vervangen OPR

25

2024

125.000

-

125.000

-

6.875

6.800

6.725

6.650

2.15

Klaverberg Groesbeek, vernieuwen verharding begraafplaats Heselenberg

Uitvoering, Vervangen OPR

25

2024

42.500

-

42.500

-

2.338

2.312

2.287

2.261

2.16

Vissersstraat Kekerdom, reconstructie

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2024

211.000

-

211.000

-

7.385

7.322

7.258

7.195

Uitvoering, Vervangen OPR

25

2024

350.000

-

350.000

-

19.250

19.040

18.830

18.620

2.17

Cranenburgsestraat Groesbeek (Hulsbroek-Reestraat), verkeerskundige herinrichting

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2024

40.000

-

40.000

-

1.400

1.388

1.376

1.364

Uitvoering, Vervangen OPR

25

2024

450.000

100.000

350.000

-

19.250

19.040

18.830

18.620

2.18

Populierenstraat Breedeweg, deels vervangen riool en asfaltweg

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2024

41.000

-

41.000

-

1.435

1.423

1.410

1.398

Uitvoering, wegen

25

2024

87.000

76.000

11.000

-

605

598

592

585

2.19

Gooiseweg Zuid Groesbeek, reconstructie

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2024

830.000

-

830.000

-

29.050

28.801

28.552

28.303

Uitvoering, Vervangen wegen

25

2024

1.365.000

-

1.365.000

-

75.075

74.256

73.437

72.618

2.20

Bedrijventerrein Mies Groesbeek, reconstructie

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2024

190.000

-

190.000

-

6.650

6.593

6.536

6.479

Uitvoering, Vervangen wegen

25

2024

2.020.000

-

2.020.000

-

111.100

109.888

108.676

107.464

2.21

Sint Hubertusweg Ooij, verminderen geluids- en trillingsoverlast

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2024

30.000

-

30.000

-

1.050

1.041

1.032

1.023

Uitvoering, Vervangen OPR

25

2024

297.000

-

297.000

-

16.335

16.157

15.979

15.800

2.22

Margrietstraat en omgeving Groesbeek, reconstructie

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2024

310.000

97.000

213.000

-

7.455

7.391

7.327

7.263

Uitvoering, Vervangen OPR

25

2024

934.000

280.000

654.000

-

35.970

35.578

35.185

34.793

2.23

Van Nispenstraat & Secr. Luijbenstraat Groesbeek, asfalt vervangen door klinkers & afkoppelen

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2024

132.000

130.500

1.500

-

53

52

52

51

Uitvoering, Vervangen OPR

25

2024

592.000

300.000

292.000

-

16.060

15.885

15.710

15.534

2.24

Gelderhorstlaan Beek, vervangen groen

Projectvoorbereiding OPR

25

2024

6.000

-

6.000

-

330

326

323

319

Uitvoering, Vervangen OPR

25

2025

30.000

-

30.000

-

-

1.650

1.632

1.614

2.25

Koningin Wilhelminaweg - Bruuk Groesbeek, vervangen asfalt

Projectvoorbereiding riolering

50

2024

4.500

-

4.500

-

158

156

155

153

Projectvoorbereiding OPR

25

2024

31.000

-

31.000

-

1.705

1.686

1.668

1.649

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2025

41.500

-

41.500

-

-

1.453

1.440

1.428

Uitvoering, Vervangen OPR

25

2025

269.500

-

269.500

-

-

14.823

14.661

14.499

2.26

Heidebloemstraat Groesbeek, asfalt vervangen door klinkers & afkoppelen

Projectvoorbereiding riolering

50

2024

40.000

12.000

28.000

-

980

972

963

955

Projectvoorbereiding OPR

25

2024

70.000

-

70.000

-

3.850

3.808

3.766

3.724

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2025

370.000

118.500

251.500

-

-

8.803

8.727

8.652

Uitvoering, Vervangen OPR

25

2025

660.000

550.000

110.000

-

-

6.050

5.984

5.918

2.27

Prins Hendriklaan Berg en Dal, asfalt vervangen door klinkers

Projectvoorbereiding riolering

50

2024

1.500

-

1.500

-

53

52

52

51

Projectvoorbereiding OPR

25

2024

10.500

-

10.500

-

578

571

565

559

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2025

30.500

-

30.500

-

-

1.068

1.058

1.049

Uitvoering, Vervangen OPR

25

2025

107.500

50.000

57.500

-

-

3.163

3.128

3.094

2.28

Ericastraat e.o. Groesbeek, reconstructie

Projectvoorbereiding riolering

50

2024

48.000

-

48.000

-

1.680

1.666

1.651

1.637

Projectvoorbereiding OPR

25

2024

95.000

-

95.000

-

5.225

5.168

5.111

5.054

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2026

464.000

-

464.000

-

-

-

16.240

16.101

Uitvoering, Vervangen OPR

25

2026

885.000

-

885.000

-

-

-

48.675

48.144

2.29

Hogekamp Leuth, reconstructie

Projectvoorbereiding riolering

50

2025

17.500

-

17.500

-

-

613

607

602

Projectvoorbereiding OPR

25

2025

36.500

-

36.500

-

-

2.008

1.986

1.964

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2026

166.000

-

166.000

-

-

-

5.810

5.760

Uitvoering, Vervangen OPR

25

2026

340.000

-

340.000

-

-

-

18.700

18.496

2.30

Centrum Groesbeek, herinrichten spoorbermen

Projectvoorbereiding OPR

25

2025

5.500

-

5.500

-

-

303

299

296

Uitvoering, Vervangen OPR

25

2026

99.500

-

99.500

-

-

-

5.473

5.413

2.31

Sprongstraat & Col. Ekmanstraat Beek, vervangen riolering

Projectvoorbereiding riolering

50

2025

17.000

-

17.000

-

-

595

590

585

Projectvoorbereiding OPR

25

2025

20.500

-

20.500

-

-

1.128

1.115

1.103

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2026

154.500

-

154.500

-

-

-

5.408

5.361

Uitvoering, Vervangen OPR

25

2026

181.500

-

181.500

-

-

-

9.983

9.874

2.32

Margrietstraat Leuth, vervangen riolering

Projectvoorbereiding riolering

50

2025

11.000

-

11.000

-

-

385

382

378

Projectvoorbereiding OPR

25

2025

15.500

-

15.500

-

-

853

843

834

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2026

100.000

-

100.000

-

-

-

3.500

3.470

Uitvoering, Vervangen OPR

25

2026

138.500

-

138.500

-

-

-

7.618

7.534

2.33

Prinsessenbuurt Ooij, vervangen riolering

Projectvoorbereiding riolering

50

2025

43.000

-

43.000

-

-

1.505

1.492

1.479

Projectvoorbereiding OPR

25

2025

59.000

-

59.000

-

-

3.245

3.210

3.174

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2026

381.500

-

381.500

-

-

-

13.353

13.238

Uitvoering, Vervangen OPR

25

2026

521.500

-

521.500

-

-

-

28.683

28.370

2.34

Beatrixstraat Ooij, vervangen riolering

Projectvoorbereiding riolering

50

2025

10.500

-

10.500

-

-

368

364

361

Projectvoorbereiding OPR

25

2025

15.500

-

15.500

-

-

853

843

834

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2026

92.500

-

92.500

-

-

-

3.238

3.210

Uitvoering, Vervangen OPR

25

2026

137.500

-

137.500

-

-

-

7.563

7.480

2.35

Ketelstraat De Horst, reconstructie

Projectvoorbereiding riolering

50

2025

28.500

-

28.500

-

-

998

989

980

Projectvoorbereiding OPR

25

2025

43.000

-

43.000

-

-

2.365

2.339

2.313

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2026

252.000

-

252.000

-

-

-

8.820

8.744

Uitvoering, Vervangen OPR

25

2026

380.000

-

380.000

-

-

-

20.900

20.672

2.36

Oude Kleefsebaan Berg en Dal, rioolrenovatie

Projectvoorbereiding riolering

50

2025

39.000

-

39.000

-

-

1.365

1.353

1.342

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2026

780.000

-

780.000

-

-

-

27.300

27.066

2.37

Vervangen parkeerbeheersysteem Parkeergarage Bellevue

15

2024

100.000

-

100.000

-

8.167

8.067

7.967

7.867

2.38

Nieuwe sporthal Ooij

40

2026

pm

-

pm

-

-

-

-

2.39

Vervangen speelplek Profetenlaan Heilig Landstichting

10

2026

40.000

-

40.000

-

-

-

4.600

4.540

2.40

Vervangen speelplek Hermelijnstraat Groesbeek

10

2026

32.500

-

32.500

-

-

-

3.738

3.689

2.41

Vervangen speelplek Hoflaan/Mariëndaalseweg

10

2026

40.000

-

40.000

-

-

-

4.600

4.540

2.42

Renovatie pompgemalen

10

2024

175.000

-

175.000

-

20.125

19.863

19.600

19.338

2.43

Aanpak wateroverlast/klimaatadaptatie overige kernen

50

2024

750.000

-

750.000

-

26.250

26.025

25.800

25.575

2.44

Afkoppelkrediet diverse rioleringen (€ 200.000 per jaar)

50

2024-2027

800.000

-

800.000

-

7.000

13.940

20.820

27.640

2.45

Vervanging asfaltrijbanen binnen de bebouwde kom 2019-2028

25

2024-2027

2.400.000

-

2.400.000

-

33.000

65.640

97.920

129.840

Sportaccommodaties

2.46

Vervanging kunstgras veld 5 De Treffers, bovenlaag

10

2024

224.920

-

224.920

-

25.866

25.528

25.191

24.854

2.47

Vervanging kunstgras veld 5 De Treffers, onderlaag

30

2024

160.813

-

160.813

-

7.773

7.692

7.612

7.531

2.48

Vervanging kunstgras veld 5 De Treffers, veldafscheiding

40

2024

30.634

-

30.634

-

1.225

1.214

1.202

1.191

2.49

Vervanging natuurgras incl. drainage veld 1 De Treffers

20

2024

46.580

-

46.580

-

3.028

2.993

2.958

2.923

2.50

Vervanging kunstgras veld 2 DDV, bovenlaag

10

2024

207.688

-

207.688

-

23.884

23.573

23.261

22.950

2.51

Vervanging kunstgras veld 2 DDV, onderlaag

30

2024

143.010

-

143.010

-

6.912

6.841

6.769

6.698

2.52

Vervanging kunstgras veld 2 SC Millingen, bovenlaag

10

2024

312.366

-

312.366

-

35.922

35.454

34.985

34.516

2.53

Vervanging korfbalveld 2 ODIO, bovenlaag

20

2024

153.233

-

153.233

-

9.960

9.845

9.730

9.615

2.54

Sportaccommodaties Vervanging kleedkamers

40

2025-2027

3.916.800

-

3.916.800

-

-

156.672

155.203

153.734

2.55

Sportaccommodaties Vervanging velden

10-20

2025-2027

1.237.056

-

1.237.056

-

-

127.839

126.199

124.560

2.56

Tennisaccommodaties Aanpassing/vervanging

10-40

2025-2027

1.284.474

-

1.284.474

-

-

67.971

67.238

66.505

Totaal eerder in begroting opgenomen investeringen programma 2: Onze buurt

27.383.074

1.714.000

25.669.074

-

582.054

1.021.753

1.294.775

1.320.683

waarvan riolering

6.632.000

358.000

6.274.000

-

111.773

134.874

224.287

229.255

waarvan overige

20.751.074

1.356.000

19.395.074

-

470.282

886.879

1.070.488

1.091.428

Nieuwe investeringen

Programma 5: Overhead

5.1

Gemeentewerf Groesbeek, terreinverharding vervangen

25

2024

87.000

-

87.000

-

4.785

4.733

4.681

4.628

5.2

Gemeentehuis Groesbeek

Vervangen lift

15

2024

50.000

-

50.000

-

4.083

4.033

3.983

3.933

Vloerafwerklaag (tegelwerk)

15

2024

52.000

-

52.000

-

4.247

4.195

4.143

4.091

Vloerbekleding

15

2025

46.000

-

46.000

-

-

3.757

3.711

3.665

Tijdsignalering (carillon en wijzerplaat)

15

2025

55.000

-

55.000

-

-

4.492

4.437

4.382

5.3

Gemeentewerf Beek, vervanging warmteterugwin-installatie

15

2026

60.000

-

60.000

-

-

-

4.900

4.840

5.4

Aanschaf materieel 2027

8

2027

264.000

-

264.000

-

-

-

-

36.960

Totaal nieuwe investeringen programma 5: Overhead

614.000

-

614.000

-

13.115

21.209

25.854

62.499

Eerder in begroting opgenomen investeringen

Programma 5: Overhead

5.5

Vervangen screens gemeentehuis

15

2025

72.880

72.880

-

-

5.952

5.879

5.806

5.6

Aanschaf materieel 2024

8

2024

174.500

-

174.500

-

24.430

24.103

23.776

23.448

5.7

Aanschaf materieel 2025

8

2025

171.500

-

171.500

-

-

24.010

23.688

23.367

5.8

Aanschaf materieel 2026

8

2026

187.000

187.000

-

-

-

26.180

25.829

Totaal eerder in begroting opgenomen investeringen programma 5: Overhead

605.880

-

605.880

-

24.430

54.065

79.523

78.451

Totaal nieuwe investeringen alle programma's

6.329.000

-

6.329.000

-

27.892

100.718

126.924

376.965

Totaal eerder in begroting opgenomen investeringen alle programma's

38.613.954

1.714.000

36.899.954

-

606.484

1.577.693

1.871.035

1.890.734

Totaal investeringen alle programma's

44.942.954

1.714.000

43.228.954

-

634.376

1.678.412

1.997.960

2.267.699

waarvan riolering

7.434.000

358.000

7.076.000

-

112.648

143.477

234.811

257.153

Nieuwe investeringen programma 1
1.1 Kulturhus Millingen aan de Rijn
We moeten de lift in het Kulturhus vervangen. Reden hiervoor is dat de technische levensduur van de liften verlopen is.

1.2 O.J.C. Maddogs Groesbeek
Technisch gezien zijn de bar en armaturen afgeschreven en moeten we deze vervangen. Maar we wachten de ontwikkelingen voor de revitalisering van de Mallemolen af voordat we dit doen.

Eerder opgenomen investeringen programma 1

1.3 Revitalisering Mallemolen (uitvoering)
De raad heeft op 15 juli 2021 de wens uitgesproken om de functie van de Mallemolen in de kern van Groesbeek te handhaven.
De Mallemolen moet het bruisend hart van Groesbeek worden: een sfeervol multifunctioneel centrum met functies voor cultuur, kunst, educatie, informatie en advies en ontmoeten. Met een huiskamer-gevoel voor de inwoners van vooral Groesbeek. En een plek voor zoveel mogelijk organisaties en verenigingen. Om dit voor elkaar te krijgen dient de Mallemolen gerevitaliseerd te worden waarbij achterstallig onderhoud plaats vindt, het gebouw een modernere en toegankelijkere uitstraling krijgt en een energieverbruik die past bij de duurzaamheid ambities van de gemeente.
De raad wil in 2023 een besluit nemen over de kosten die hiermee gemoeid zijn.

1.4 Verduurzaming Kulturhus Millingen aan de Rijn
Den Ienloop wordt bij nader inzien niet verkocht waardoor we het pand zullen gaan verduurzamen. Omdat voor monumenten andere regels gelden zullen de kosten hiervoor minder hoog uitvallen dan eerder gedacht. Hiervoor wordt nog een plan opgesteld.

1.5 Nieuwbouw basisschool en gymzaal Op de Horst
Een besluit over de nieuwbouw is uitgesteld om financiële redenen. We zijn in gesprek met het schoolbestuur over de toekomst van het schoolgebouw.

Nieuwe investeringen programma 2

2.1 Reestraat De Horst, herinrichting
De riolering in de Reestraat dateert uit 1960. Uit de rioolinspectie is gebleken dat de kwaliteit van de riolering matig tot slecht is. De gehele riolering vanaf de Ketelstraat tot en met het Rensepaedje en tot aan het gemaal van het Waterschap Rivierenland is aan vervanging toe.
Daarbij verbeteren me direct het hydraulisch functioneren, waardoor de waterafvoer verbeterd. Dat doen we door de riolering tussen Hoge Horst en Dasstraat te vergroten (van 300mm naar 600mm).

Omdat we het riool moeten vervangen, vervangen we ook de weg en de groenvakken. In principe zijn deze nog redelijk tot goed. We hebben ervoor gekozen om de verharding tussen het Rensepaedje en de Cranenburgsestraat te vernieuwen. Door dit mee te nemen, zijn in 2026 alle hoofdwegen op de Horst vernieuwd.

2.2 Zeelandsestraat (binnen de bebouwde kom) Millingen aan de Rijn, herinrichting
Het werk omvat het gedeelte van de Zeelandsestraat vanaf de Paverskamp tot aan de kruising met de Lange Poal. In 2021 hebben we de riolering geïnspecteerd. Uit de inspectieresultaten bleek dat een gedeelte van de riolering in de Zeelandsestraat slecht is. Daarom gaan we dat deel vervangen. Inventarisatie bij de verschillende beheerdisciplines heeft geresulteerd in een gecombineerd project. We gaan dit gedeelte van de Zeelandsestraat zowel onder- als bovengronds opnieuw inrichten. De bestaande (grote) bomen proberen we te behouden.

2.3 Zeelandsestraat - Plezenburgestraat (buiten de bebouwde kom) Leuth, herinrichting
Uit de weginspectie is gebleken dat de wegvakken aan het eind van hun levensduur zijn. Daarom gaan we 3.5 kilometer asfaltweg vervangen.
Bij de uitwerking houden we rekening met een amendement van 1 april 2021 (of de uitkomsten van het onderzoek): ‘Het verkeersluw maken van de Zeelandsestraat onderzoeken en zo mogelijk invoeren door deze straat vanaf Boerderij De Notenboom voor autoverkeer (uitgezonderd bestemmingsverkeer) af te sluiten en op die manier ook deels terug te gegeven aan de natuur en omgeving’.

2.4 Hoefseweg Millingen aan de Rijn, asfalteren zandpad
Een gedeelte van de onverharde weg willen we onderhoudsvrij maken door deze te asfalteren. Het gaat om de zandweg vanaf de Molenweg tot aan de eerste boerderij (ongeveer 800 meter).

2.5 Lagewald - Boersteeg Groesbeek, planten bomen
De bermen langs de Lagewald en Boersteeg moeten we regelmatig herstellen. Dit komt doordat (grote) voertuigen de bermen stuk rijden, terwijl de weg in principe breed genoeg is. Op plekken waar dat kan, planten we bomen in de bermen. Hierdoor wordt de buurt nog groener en beperken we schade aan de bermen.
Uiteraard houden we rekening met de ligging van kabels en leidingen, zichtlijnen en andere ontwikkelingen.

2.6 Oranjebuurt Berg en Dal, herinrichting
De Oranjelaan, het Vierparkenpad, de Prins Alexanderlaan, Willem de Zwijgerlaan en de Prins Mauritslaan zijn verouderd. Dat blijkt uit inspectiegegevens en eigen waarnemingen. Daarom gaan we de verharding en het groen vervangen. Waar het kan vergroenen we de buurt. Ook kiezen we voor een inrichting die beter bij een 30km/h zone past. Denk aan verkeersremmende maatregelen, smallere wegen en optische versmalling door het aanbrengen van groen.
Het grootste gedeelte van de buurt is voorzien van een gescheiden riolering. Deze watert af richting de retentie aan de Nassaulaan. Om deze retentie te ontlasten willen we het bestaande hemelwaterriool vervangen door een infiltratieriool, zodat we ter plaatse al kunnen infiltreren. Daarom moeten we ook het gemend rioolstelsel vervangen.

2.7 t/m 2.11 Vervangingen volgens onderhoudsplan gebouwen.
Deze projecten betreffen de vervangingsinvesteringen op onze gebouwen. De geplande investeringen komen voort uit het meerjarig onderhoudsplan 2023-2032 zoals opgesteld door Planon. Zij voert voor ons de inspecties uit en stelt een meerjarenonderhoudsplan op.

2.12 en 2.13 Vervangen van speelplekken volgens vervangingsschema.
Investeringen boven de € 25.000 moeten we activeren. Daarom staan deze vervangingen op het MIP. Het vervangingsschema heeft de raad reeds vastgesteld. Bij vaststelling van het MIP worden de kredieten beschikbaar gesteld en de kapitaallasten geraamd.

Eerder opgenomen investeringen programma 2
2.14 Acaciastraat Groesbeek, reconstructie
De verharding van het plein aan de Acaciastraat is in slechte staat. Daarom gaan we deze vervangen. Omdat het straatwerk er toch uit moet, vervangen we meteen de infiltratievoorzieningen, zodat regenwater weer in de bodem kan infiltreren. Als het mogelijk is kiezen we voor een andere en praktische indeling, met meer groen.

2.15 Klaverberg (begraafplaats Heselenberg )Groesbeek, vernieuwen verharding
Het plein en de paden op begraafplaats Heselenberg zijn gemaakt van betonstenen. Deze zijn in slechte staat en aan vervanging toe. We willen deze betonstenen vervangen door gebakken stenen. Op het marktplein in Groesbeek liggen gebakken stenen en die komen op termijn vrij. Deze willen we op de begraafplaats hergebruiken. De gebakken stenen zijn nog van goede kwaliteit en kunnen nog tientallen jaren mee.
Het plein is vrij groot en dat is niet nodig. Daarom gaan we een deel van het plein vervangen door groen.

2.16 Vissersstraat Kekerdom, reconstructie
Uit de laatste rioolinspectie en diverse meldingen over verstoppingen blijkt dat het rioolstelsel in deze straat niet goed functioneert. De kwaliteit van de putten is slecht, er groeien wortels in het riool en de buizen hebben een te kleine diameter. Daarom gaan we het riool vervangen.
Omdat de straat er toch uit moet, vervangen we meteen de verharding en de plantsoenen. Daarbij hebben we aandacht voor de herinrichting van de kruising met de Weverstraat.

2.17 Cranenburgsestraat (Hulsbroek-Reestraat) Groesbeek, verkeerskundige herinrichting
De (verkeerskundige) inrichting van dit deel van de Cranenburgsestraat voldoet niet meer aan de huidige eisen. We gaan de straat als een 60km-zone (buiten bebouwde kom) en 50km-weg (gedeelte binnen de bebouwde kom) inrichten. We voeren dit project nu op, omdat de weg op de planning staat voor groot onderhoud.
We maken bredere fietssuggestiestroken, gaan de kruisingen beter benadrukken en zo nodig maken we enkele verkeersremmers, passend bij de snelheidslimiet.

De kruising met de Reestraat/Boersteeg is redelijk druk. Hier kruisen twee 60km-wegen, die bewoners/gebruikers als onveilig ervaren. Dat komt vooral doordat men er hard kan rijden.

Voor dit project rekenen we met een bijdrage:

 • € 100.000 uit de onderhoudsvoorziening wegen.

2.18 Populierenstraat Breedeweg, deels vervangen riool en asfaltweg
In 2018 hebben we de riolering in de gehele kern Breedeweg gereinigd en gecontroleerd. Uit deze inspectie is naar voren gekomen dat de gemengde riolering in de Populierenstraat slecht is. Daarom moeten we het riool vervangen. Om het riool te kunnen vervangen, gaan we de weg openbreken. Dat biedt kansen en daarom vervangen we meteen het asfalt door klinkers.
Als er plek/ruimte is, vervangen we verharding voor groen en bomen.

Voor dit project rekenen we met een bijdrage:

 • € 76.000 uit project 2.45 ‘Vervanging asfaltrijbanen binnen de bebouwde kom’.

2.19 Gooiseweg zuid Groesbeek, reconstructie   
Een aantal riolen in de Rembrandtweg, Jozef Israëlweg, Jan Steenweg, Breitnerweg, Pieter de Hooghweg en Vincent van Goghweg zijn zo erg beschadigd dat we ze moeten vervangen. Het grootste gedeelte van de riolering ligt onder de kabels en leidingen. Dat is niet zoals we willen omdat er dan onvoldoende ruimte beschikbaar is voor kabels en leidingen. Ook kunnen we door vervanging een gescheiden rioolstelsel aanleggen. Daardoor kunnen wij de weg van het vuilwaterriool afkoppelen zodat regenwater in de bodem kan verdwijnen.
Niet alleen de vervanging van de riolering is nodig. Ook het asfalt op de wegen ten zuiden van de Gooiseweg is aan vervanging toe. We vernieuwen de wegen gelijk als we het riool vervangen. De Rembrandtweg maken we geschikt als onderdeel van de fietsroute tussen de Drul en het centrum. Dat doen we onder andere via het nieuwe fietspad langs de Mallemolen.  

2.20 Bedrijventerrein Mies Groesbeek, reconstructie
De wegen op Bedrijventerrein de Mies zijn slecht en voldoen niet meer aan de vastgestelde kwaliteitseisen. Daarom gaan we de wegen vervangen. Het is een bedrijventerrein, dus we asfalteren deze wegen. We gaan dan ook gelijk een deel van het riool vervangen. Het riool is niet overal slecht. Daarom vervangen we alleen het riool op plekken waar dat nodig is. Daarnaast willen we meer bomen planten om het bedrijventerrein wat minder “grijs” te maken.
Ten opzichte van de begroting 2023 hebben we de raming met € 300.000 verhoogd. Dit naar aanleiding van het overleg met de kopgroep (ondernemers). Omdat een deel van projectgebied 2 (oostelijk gebied met de grotere bedrijven) buiten onze scope valt, stellen we voor om dat gebied toe te voegen en ook netjes te maken.
Vanuit Team RO loopt ook een project om het bedrijventerrein op te knappen. Deze projecten pakken we samen op.

2.21 Sint Hubertusweg Ooij, verminderen geluids- en trillingsoverlast
We maken een Sint Hubertusweg die verkeersveilig is, comfortabele gebieden verbindt en minder overlast geeft voor de omwonenden. Daarvoor willen we:

 • de verhoogde plateaus verwijderen en kruispunten asfalteren.
 • de wegmarkering anders maken.
 • het verkeer remmen door aan de noord- en zuidzijde van de bebouwing de rijbaan anders in te richten.
 • blokhagen aanplanten voor het versterken van de “bebouwde kom” uitstraling.

2.22 Margrietstraat en omgeving Groesbeek, reconstructie
Uit de weginspectie blijkt dat de kwaliteit van het asfalt in de Margrietstraat, Papaverstraat, Stekkenbergdwarsweg en de Leppert slechts is. Daarom willen we de bestaande bovengrondse bestrating vervangen door nieuwe materialen. De weg moet er helemaal uit. Dit biedt kansen voor groen, verkeer en riolering. We gaan bijvoorbeeld ook de oude huisaansluitingen vervangen en koppelen waar mogelijk het hemelwater af. Hierdoor kan het in de bodem verdwijnen.

De Leppert en de Papaverstraat zijn grijze straten en er is ruimte voor meer bomen. Het groen aan de Margrietstaat ziet er niet overal goed uit en dat herstellen we.

De straten zijn onderdeel van een 30km/h-zone. We willen de weginrichting behouden en verbeteren. Daarnaast zijn er klachten over parkeerdrukte in deze buurt bekend. Daar hebben we aandacht voor.

Voor dit project hebben we met twee bijdrages gerekend:

 • € 280.000 uit project 2.45 ‘Vervanging asfaltrijbanen binnen de bebouwde kom’
 • €  97.000 uit project 2.44 ‘Afkoppelkrediet diverse rioleringen’

2.23 Van Nispenstraat & Secr. Luijbenstraat Groesbeek, klinkers voor asfalt & afkoppelen
Uit de weginspectie blijkt dat de kwaliteit van het asfalt in deze straten slecht is. Daarom gaan we het asfalt vervangen door klinkers. Omdat de weg er helemaal uit gaat, biedt dit kansen voor groen, verkeer en riolering.

De straten zijn onderdeel van een 30km/h-zone. We willen de weginrichting behouden en waar mogelijk nog verder verbeteren.
Het klimaat verandert. Hier passen we onze omgeving op aan. Daarom planten we meer bomen. Omdat de weg eruit gaat kunnen we ook ondergronds ruimte voor bomen maken. Het hemelwater willen we afkoppelen. Daardoor verdwijnt het regenwater niet in het riool maar in de bodem.

Voor dit project hebben we met twee bijdrages gerekend:

 • € 300.000 uit project 2.45 ‘Vervanging asfaltrijbanen binnen de bebouwde kom’
 • € 130.500 uit project 2.44 ‘Afkoppelkrediet diverse rioleringen’

2.24 Gelderhorstlaan Beek, vervangen groen
In de Gelderhorstlaan staan 19 esdoorns. Daarvan is meer dan de helft in een slechte of matige conditie. In het verleden zijn er al diverse bomen vervangen. We gaan nu de resterende bomen vervangen, zodat de laanstructuur in de toekomst blijft bestaan.
We kiezen ervoor om verschillende soorten toe te passen en vergroten daarmee de biodiversiteit. Daardoor is de nieuwe laan minder kwetsbaar voor ziektes en plagen.
De staat van de bomen en het groen in de Tesselschadestraat is eveneens matig tot slecht. Vervanging hiervan nemen we in dit project mee. Ook hier gaan we de biodiversiteit vergroten door meerdere (inheemse) soorten toe te passen.

2.25 Koningin Wilhelminaweg - Bruuk Groesbeek, vervangen asfalt
Het bestaande asfalt binnen de bebouwde kom is aan vervanging toe. Daarbij is Janssen Bouw Groesbeek op een aantal percelen met de ontwikkeling van woningen bezig. Doordat we tijdens de bouw meerdere aansluitingen op het riool moeten maken, gaan we in het asfalt zagen. Daardoor zal de kwaliteit nog verder afnemen. Na afronding van de werkzaamheden en oplevering van de nieuwbouw gaan we het asfalt herstellen/vervangen door een nieuwe deklaag/constructie. Of we voor herstel of vervanging kiezen, is afhankelijk van de staat op dat moment.

2.26 Heidebloemstraat Groesbeek, klinkers voor asfalt & afkoppelen
Uit de weginspectie blijkt dat de kwaliteit van het asfalt in de Heidebloemstraat slecht wordt. Omdat we dit moeten vervangen, is met de andere disciplines (groen, verkeer en riolering) overlegd of zij hier ook iets moeten doen. Dat is het geval.
Als blijkt dat de huisaansluitingen nog van gres (een materiaal dat gemaakt is van een kleisoort) zijn, dan vervangen we deze door PVC. Ook proberen we om het hemelwater van het riool af te koppelen en in de bodem te laten verdwijnen.
De straten zijn onderdeel van een 30km-zone. We willen de weginrichting behouden en verbeteren. Daarnaast zijn er klachten over parkeerdrukte bekend in deze buurt. Mogelijk kunnen we daar binnen het project een oplossing voor vinden.

Voor dit project rekenen we met twee bijdrages:

 • € 550.000 uit project 2.45 ‘Vervanging asfaltrijbanen binnen de bebouwde kom’
 • € 130.500 uit project 2.44 ‘Afkoppelkrediet diverse rioleringen’

2.27 Prins Hendriklaan Berg en Dal, asfalt vervangen door klinkers
Tijdens het controleren van de weg zagen we dat de kwaliteit van het asfalt in de Prins Hendriklaan slecht is. Daarom gaan we het asfalt vervangen door klinkers en de voetpaden vernieuwen. Om het project integraal aan te pakken, is ervoor gekozen om alle disciplines (groen, verkeer en riolering) te betrekken.
De straten zijn onderdeel van een 30km/h-zone. We willen de inrichting van de weg behouden en verbeteren als dat kan. We weten dat er klachten zijn over het parkeren in de buurt. Hier houden we rekening mee.
We willen deze buurt ook groener maken. Dit omdat we steeds vaker te maken hebben met zware regenbuien of extreme warmte.

Voor dit project rekenen we met een bijdrage:

 • € 50.000 uit project 2.45 ‘Vervanging asfaltrijbanen binnen de bebouwde kom’

2.28 Ericastraat en omgeving Groesbeek, reconstructie
Uit de laatste weginspectie blijkt dat de kwaliteit van de weg slecht is. Daarom gaan we deze vervangen. We vervangen het asfalt door klinkers, omdat dit beter bij de functie van de weg past. Voetpaden en parkeerhavens, vervangen we ook.
Omdat hier met de weg aan de slag gaan, hebben we ook naar de status van het riool gekeken. Uit de laatste inspectie blijkt dat veel strengen in dit gebied de kwaliteit matig hebben gekregen. Vanwege die beoordeling en omdat er nog een gemengd stelsel ligt, vervangen we ook het riool door een gescheiden stelsel. Daarbij koppelen we hemelwater af, zodat het ter plekke kan infiltreren.
In het werk nemen we het groen mee en hebben we uiteraard ook aandacht voor verkeersremmende maatregelen. Vooral het gebied rondom de school heeft onze aandacht.

In de omgeving zijn meer projecten gepland. Daarom hebben we de voorbereiding naar 2024 verplaatst. Daardoor is het mogelijk om meerdere projecten gelijktijdig voor te bereiden en kunnen we ze beter op elkaar afstemmen.

2.29 Hogekamp Leuth, reconstructie
De huidige asfaltverharding in de woonwijk Hoge Kamp is in slechte en staat. Daarom gaan we die vervangen door een klinkerweg. Klinkers passen beter bij het karakter van de buurt en de functie van de weg. Omdat we het straatwerk vervangen, maken we van de gelegenheid gebruik om het gemengd rioolstelsel door een gescheiden rioolstelsel te vervangen. Regenwater voeren we af richting de naastgelegen watergangen.

Naast de klinkerverharding die er komt, besteden we ook aandacht aan breedtes en bochtstralen van de wegen.
De parkeerdruk in deze wijk is hoog. Mogelijk kunnen we de straat anders inrichten waardoor er meer parkeerplekken zijn, zonder dat dit ten koste van groen gaat.

2.30 Centrum Groesbeek, herinrichten spoorbermen
In 2019 heeft de gemeente de spoorlijn van Prorail overgenomen. Met name het gedeelte vanaf het centrum (Wisselpad) tot aan de Hulsbroek ziet er onverzorgd uit. Dit terwijl de Draisine er rijdt en het fietspad veel gebruikt wordt. Daarom gaan we de spoorbermen anders inrichten, zodat we het goed kunnen onderhouden en het weer netjes is. Het grootste gedeelte zal een natuurlijke inrichting krijgen. Door bijvoorbeeld pleksgewijs te verschralen, geven we bepaalde soorten en kruiden meer kans en dat heeft een positief op de biodiversiteit langs het spoor.

2.31 Sprongstraat en Col. Ekmanstraat Beek, vervangen riolering
In 2020 hebben we de riolering in de gehele kern Beek gereinigd en gecontroleerd. Uit de controle blijkt dat de kwaliteit van het grootste gedeelte riolering in de Sprongstraat en Colonel Ekmanstraat slecht is. Het vervangen van de riolering is nodig.
Het afkoppelen van het regenwater nemen we mee. Dit doen we door een extra leiding aan te leggen. Bij het opnieuw inrichten van de Baron van Voorst tot Voorststraat legden we een aansluiting voor hemelwater richting de percelen. Hier kunnen we op aansluiten, net als op de hemelwaterafvoer in de Oude Gracht.

Omdat we het riool moeten vervangen, moet ook de weg eruit. Het straatmateriaal in de Sprongstraat is nog goed en willen we opnieuw gebruiken. Hetzelfde geldt voor de stoeptegels in de Colonel Ekmanstraat.
Wel willen we de rijbaan en het laatste stukje asfalt van de Colonel Ekmanstraat richting de Bongerdstraat in gebakken stenen leggen. De straatverlichting langs de rijbaan vernieuwen me ook meteen.
De weg is als erftoegangsweg onderdeel van de 30km/h-zone. We willen de inrichting van de weg behouden en verbeteren als dat kan. In de Sprongstraat houden we rekening met vrachtwagens vanaf de supermarkt.

2.32 Margrietstraat Leuth, vervangen riolering
De riolering in de Margrietstraat is slecht. Deze moeten we vervangen. Op het gedeelte ter hoogte van huisnummers 30 t/m 38 hoeven we alleen de huisaansluitingen te vervangen. De riolering in dit gedeelte is in 2016 vernieuwd (middels de zogenaamde kousmethode). Omdat de weg toch open moet, vernieuwen we meteen de bestrating.

Op dit moment is de weg een 30km/h-zone. Dit past bij een erftoegangsweg. We willen de inrichting van de weg behouden en verbeteren als dat kan.

In 2021 zijn er nieuwe bomen geplant. Omdat de verharding eruit moet, ontstaat de kans om meer groeiruimte voor deze bomen te maken. Ook willen we de straat groener inrichten. Daardoor krijgt de straat de uitstraling van een erftoegangsweg.  

2.33 Prinsessenbuurt Ooij, vervangen riolering
In 2021 hebben we de riolering in de Nassaustraat geheel vervangen door een vuil- en een hemelwaterriool. In de Nassaustraat zijn toen voorbereidingen gemaakt om ook in de aansluitende straten de riolering te vervangen door een vuilwaterriool en een hemelwaterafvoer. In de Bernhardstraat, Irenestraat, Christinastraat en het Schoolpad willen we het bestaande gemengde riool vervangen door een hemelwaterriool en vuilwaterriool. In de Wethouder Verrietstraat gaan we een hemelwaterriool aanleggen. Het bestaande gemengde riool gaan we ook aanpassen. Dat is nodig om de werking van dit riool te verbeteren.
De weg moet open. Daarom leggen we meteen nieuwe bestrating. Het vervangen van de bestaande straatverlichting door LED is ook onderdeel van het plan.

Op dit moment is de weg een 30km/h-zone. Dit past bij een erftoegangsweg. We willen de inrichting van de weg behouden en verbeteren als dat kan. Ook willen we kijken naar het verbeteren van het kruispunt Bernhardstraat/Julianastraat.
Verder zijn er wensen om de kruising Bernhardstraat/Beatrixstraat te verbeteren. Dit vanwege het project ‘schoolzones en schoolthuisroutes’. Mogelijk kunnen we dat met dit project combineren.
We willen deze buurt ook groener maken, omdat we steeds vaker te maken hebben met zware regenbuien of extreme warmte.
Ook willen we plantsoenen en grasvelden verlagen en daar regenwater in de bodem laten verdwijnen.

2.34 Beatrixstraat Ooij, vervangen riolering
Bij dit project gaat het om de Beatrixstraat in Ooij. Ook de kruising Koningin Julianalaan tot de kruising Prins Bernhardstraat nemen we mee. Op deze locatie gaan we de straat mooier maken door bijvoorbeeld nieuwe stenen te leggen. Dat doen we omdat de bestaande bestrating slecht en verouderd is. Omdat de weg eruit moet, vervangen we ook meteen twee rioolstrengen in de Beatrixstraat. Deze zijn in slechte staat.
We kijken hoe we de weg kunnen inrichten, zodat dit past bij een 30km/h-zone. Het vervangen van de oude lantarenpalen door nieuwe masten en met LED verlichting hoort daar ook bij.

2.35 Ketelstraat de Horst, reconstructie
In 2020 is de riolering in de kern De Horst gecontroleerd. We zagen dat de kwaliteit van de riolering in de Ketelstraat slecht is. De afwatering is ook slecht. Dat blijkt uit de jaarlijkse reiniging die nodig is. Vervanging van het riool is dus nodig. Het huidige riool ligt onder de kabels en leidingen. We moeten het nieuwe riool onder de weg leggen en dat betekent dat de weg open moet.
Het asfalt is slecht en moeten we vervangen. Dit gaat om het gedeelte van de komgrens Hoge Horst tot aan de komgrens Ketelstraat.

De weg is onderdeel van de 30km/h-zone in de bebouwde kom van De Horst. Daarom willen we de weg iets anders inrichten. Bijvoorbeeld door er een erftoegangsweg van te maken.

2.36 Oude Kleefsebaan Berg en Dal, rioolrenovatie.
In 2018 hebben we de riolering in de gehele kern Berg en Dal gereinigd en gecontroleerd. Uit deze inspectie blijkt dat de kwaliteit van een groot gedeelte van de riolering in de Oude Kleefsebaan slecht is.
In 2009 is de hele Oude Kleefsebaan opnieuw ingericht. Daarnaast is dit een zeer drukke weg voor lokaal verkeer. Daarom kiezen wij ervoor om het bestaande riool te renoveren door de zogenaamde kous-methode toe te passen. Dat betekent simpel gezegd dat we het bestaande riool van binnenuit herstellen. Daardoor hoeft de weg niet open en is er bijna geen overlast voor verkeer.

2.37 Parkeergarage Bellevue Groesbeek, vervangen parkeerbeheersysteem
Het huidige parkeerbeheersysteem voldoet niet aan onze eisen. Er treden te veel storingen op, wat nadelige gevolgen heeft voor de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de parkeergarage. Daarom willen wij dit systeem vervangen.

2.38 Nieuwe sporthal Ooij
De druk op onze binnensportaccommodaties om in de piektijden te kunnen sporten is hoog. Elk jaar vraagt dat extra afstemming en concessies van verenigingen op de gewenste tijden en uren. Sport is een belangrijk speerpunt van beleid in het sociaal domein. Om de binnensport voldoende mogelijkheden te bieden voor de toekomst onderzoeken we de wenselijkheid voor de bouw van een nieuwe sporthal in Ooij.

2.39 Speelplek Profetenlaan Heilig Landstichting, vernieuwen
Vanwege opmerkingen uit de inspectie, moeten de speeltoestellen op deze plek steeds vaker repareren. Dat kunnen we niet oneindig blijven doen. Daarom gaan we deze speelplek in 2026 vervangen.

2.40 Speelplek Hermelijnstraat Groesbeek, vernieuwen
Vanwege opmerkingen uit de inspectie, moeten de speeltoestellen op deze plek steeds vaker repareren. Dat kunnen we niet oneindig blijven doen. Daarom gaan we deze speelplek in 2026 vervangen.

2.41 Speelplek Hoflaan/Mariëndaalseweg Groesbeek, vernieuwen
Vanwege opmerkingen uit de inspectie, moeten de speeltoestellen op deze plek steeds vaker repareren. Dat kunnen we niet oneindig blijven doen. Daarom gaan we deze speelplek in 2026 vervangen.

2.42 Renovatie pompgemalen
Op diverse plekken renoveren en vervangen wij pompgemalen. Dit doen we om de werking en afvoer van rioolwater goed te houden.

2.43 Aanpak wateroverlast/klimaatadaptatie overige kernen
In het huidige Gemeentelijk RioleringPlan (GRP) hebben we twee keer € 750.000 opgenomen voor de aanpak van wateroverlast. In 2023 is er €750.000 beschikbaar en in 2024 nog eens €750.000. 90% van deze kosten rekenen we aan de rioolheffing toe.
Dit geld is bestemd voor de aanpak wateroverlast in de overige kernen. Hiermee bedoelen we de andere kernen dan Breedeweg. Voor Breedeweg is al veel geld beschikbaar om de wateroverlast aan te pakken.

2.44 Afkoppelkrediet diverse rioleringen (€ 200.000 per jaar)   
In het krediet voor het ‘vervangen van asfaltrijbanen’ (2.45) is geen geld opgenomen voor bijvoorbeeld het afkoppelen van regenwater. Dat is een gemiste kans, want het openmaken van de weg is hier een ideaal moment voor.
Door dit krediet op te nemen, is het mogelijk om binnen de geplande projecten regenwater af te koppelen. Daardoor kunnen we het vervangen van de verharding met het afkoppelen combineren (werk met werk maken).
Dit krediet zetten we als bijdrage bij andere projecten in. Is dit het geval? Dan vermelden we dit bij de projectomschrijving.

De aankomende periode maken we zogenaamde basisrioleringsplannen (BRP's). Bij het opstellen van deze plannen, bekijken we welke locaties binnen een bepaalde kern gevoelig zijn voor wateroverlast. Op basis van deze resultaten uit de plannen en ook onderzoeken, nemen we maatregelen om wateroverlast zo veel mogelijk te voorkomen. Daarvoor zetten we dit budget in.

2.45 Vervanging asfaltrijbanen binnen de bebouwde kom (€600.000 per jaar)    
In 2018 stelde de gemeenteraad 6 miljoen euro beschikbaar voor een periode van 10 jaar. Per jaar komt hiervan 1/10e deel beschikbaar. Dit bedrag is bedoeld om asfalt door klinkers te vervangen. De gemiddelde kwaliteit van de asfaltwegen binnen in woonwijken (30 km/h-zones) is slecht. Dat zagen we tijdens de laatste inspectie. We gaan op deze plekken het asfalt vervangen door stenen.
Dit krediet zetten we als bijdrage bij andere projecten in. Is dit het geval? Dan vermelden we dit bij de projectomschrijving

2.46 t/m 2.56 Sportaccommodaties
Er is een meerjarig vervangingsschema gemaakt voor alle sportvelden en kleedkamers. We hebben een verwachting gemaakt voor de komende jaren. Sportverenigingen moeten een aanvraag indienen voor een investeringsbijdrage.

Nieuwe investeringen programma 5

5.1 t/m 5.3 vervangingen gemeentelijke gebouwen
Dit gaat om vervangingen groter dan € 25.000 aan gemeentelijke gebouwen zoals het gemeentehuis en de gemeentewerven.

5.4 Aanschaf materieel 2027
Dit gaat om de vervanging en/of aanschaf van materieel bij de buitendienst. We noemen het jaar 2027 apart, omdat dit een nieuwe investering op het meerjaren investeringsplan betreft.
Deze investering gaat over de aanschaf van auto's en materieel om bijvoorbeeld te vegen of zout te strooien. Als het kan vervangen wij gereedschap en materieel die op fossiele brandstof werken naar elektrisch.

Eerder opgenomen investeringen programma 5

5.5 Vervangen screens gemeentehuis
Door slijtage moeten we de screens (zonwering) vervangen. Vooral het motorische gedeelte en de bediening functioneert steeds slechter. Een en ander conform inspectieresultaten en het meerjarig onderhoudsplan voor onze gebouwen.

5.5 t/m 5.8 Aanschaf materieel 2023-2025
Dit gaat om de vervanging en/of aanschaf van materieel voor de buitendienst. Het gaat om de aanschaf van auto's en materieel om bijvoorbeeld te vegen of zout te strooien. Als het kan vervangen wij gereedschap en materieel die op fossiele brandstof werken naar elektrisch.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 11:34:35 met de export van 11/15/2023 08:44:21