Bijlagen

Formatie

Formatie

Organisatie-eenheid

Formatie in Fte

Aantal personen

Loonsom

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting
2023

Begroting
2024

Bestuur

Raad

25

25

-€ 389.685

-€ 392.244

B&W

5

5

-€ 581.736

-€ 626.799

Griffie

2,56

2,56

3

3

-€ 235.370

-€ 253.814

Uitkering gepens. weth.

28

27

-€ 183.495

-€ 207.235

Wachtgeld ex wethouders

3

-€ 238.962

-€ 167.443

subtotaal bestuur

2,56

2,56

61

63

€ -1.629.247

€ -1.647.535

Personeel

Directie

6,00

5,80

6

6

-€ 744.410

-€ 883.071

Team Buitendienst

19,74

19,74

21

21

-€ 1.170.087

-€ 1.286.233

Team Sport

7,54

9,46

11

14

-€ 410.594

-€ 593.460

Team Maatschappelijke ontwikkeling

18,15

20,88

21

23

-€ 1.576.995

-€ 1.939.953

Team Ruimtelijke ontwikkeling

21,33

26,67

25

28

-€ 2.013.857

-€ 2.465.231

Team Informatie

19,85

23,55

24

27

-€ 1.603.159

-€ 1.911.814

Team CCB

12,76

14,32

18

19

-€ 849.580

-€ 1.039.721

Team P&O/Communicatie/Secr.

15,40

16,00

21

21

-€ 1.231.863

-€ 1.390.847

Team Financiën/Jur.zaken/APV Handh.

27,34

28,95

34

36

-€ 2.260.406

-€ 2.632.914

Team Inkomen en Participatie

24,43

22,66

29

29

-€ 1.987.705

-€ 2.015.442

Team Beheer openbare ruimte/fac.bedrijf

22,59

22,70

26

24

-€ 1.780.703

-€ 1.943.303

Team Sociaal Team

39,96

30,09

53

37

-€ 3.327.980

-€ 2.550.593

Team Kwaliteit en ondersteuning

15,04

19

-€ 1.310.882

subtotaal personeel

235,08

255,86

289

304

-€ 18.957.337

-€ 21.963.464

Generatiepact

0,77

0,00

0

0

-€ 21.860

€ 0

Flexibele schil

2,41

1,42

0

0

-€ 194.599

-€ 114.226

3,18

1,42

0

0

-€ 216.459

-€ 114.226

Overigen

Ambtenaren burgerlijke stand

-€ 17.000

-€ 17.000

Flexibel belonen

-€ 21.000

-€ 22.000

Stagiaires/cafetariamodel/BHV

-€ 35.000

-€ 35.000

Inhuur

-€ 575.000

-€ 840.402

subtotaal overigen

0

0

0

€ -648.000

€ -914.402

Totale loonsom

240,82

259,84

350

367

€ -21.451.044

€ -24.639.627

De wijzigingen in de formatie zijn toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 11:34:35 met de export van 11/15/2023 08:44:21