Welkom bij onze Programmabegroting 2024!

Hieronder kunt u zien wat u gemiddeld betaalt aan de gemeentelijke belastingen ozb, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Daarnaast is ook het landelijk gemiddelde aangegeven.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 11:34:35 met de export van 11/15/2023 08:44:21