Home

Financiële begroting

Overzicht baten en lasten

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de baten en lasten per programma. Dit levert een raming op van het saldo van de rekening van baten en lasten. Vervolgens is een aantal toevoegingen en onttrekkingen uit de reserves geraamd. Dit resulteert in het resultaat van de rekening van baten en lasten.

Bedragen x € 1.000

Begroting 2023 actueel

Begroting 2024

Verschil 2023/2024

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Saldo

Inwoner

17.361

-63.655

-46.293

14.928

-57.946

-43.017

3.276

Onze buurt

11.750

-29.805

-18.056

12.850

-30.485

-17.636

420

Onze gemeente

2.287

-10.222

-7.936

2.394

-9.460

-7.066

870

Ons geld

80.347

-7.600

72.748

86.725

-8.433

78.292

5.545

Overhead

0

-12.147

-12.147

0

-12.310

-12.310

-163

Saldo rekening baten en lasten

111.745

-123.429

-11.684

116.897

-118.634

-1.736

9.948

Toevoeging aan

-

-7.343

-7.343

-

-297

-297

7.046

Onttrekking aan

17.900

-

17.900

2.113

-

2.113

-15.787

Resultaat rekening baten en lasten

129.645

-130.772

-1.127

119.011

-118.931

80

1.207

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 11:34:35 met de export van 11/15/2023 08:44:21