Paragrafen

Wet Open Overheid

Wet Open Overheid

Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) ingevoerd. Deze wet komt in de plaats van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet gaat zowel over passieve openbaarheid als over actieve openbaarheid. Daarnaast verplicht de wet om een contactpersoon aan te wijzen.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 11:34:35 met de export van 11/15/2023 08:44:21