Home

Financiële begroting

Incidentele baten en lasten

Een goed beeld van de financiële positie van de gemeente vereist ook inzicht in de incidentele baten en lasten die in de begroting zijn verwerkt.

Hieronder vindt u een overzicht van de incidentele baten en lasten met daarop een toelichting.

Bedragen x € 1.000

2024

2025

2026

2027

Programma Inwoner

Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota 2023

1.1

Asiel(inburgering)

-64

-

-

-

Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2024

1.2

Kosten Noodlokalen Agora onderwijs Montessori College Groesbeek

-110

-110

-142

-

1.3

Tijdelijk extra formatie IP voor participatie en statushouders

-256

-

-

-

1.4

Noodopvang vluchtelingen Oekraïne

-93

-23

-

-

1.5

LOS/Leaderproject

-30

-30

-30

-30

Totaal programma Inwoner

-552

-163

-172

-30

Programma Onze Buurt

Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota 2023

geen incidentele baten en lasten op dit programma

Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2024

2.1

Vervangen verlichting en ballenvangers De Treffers/DDV

-29

-

-

-

Totaal programma Onze Buurt

-29

-

-

-

Programma Onze Gemeente

Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota 2023

Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2024

geen incidentele baten en lasten op dit programma

Totaal programma Onze Gemeente

-

-

-

-

Programma Ons geld

Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota 2023

4.1

Algemene uitkering; asiel(inburgering)

64

-

-

-

Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2024

4.2

Bijdrage Munitax

-416

-

-

-

Totaal programma Ons geld

-352

-

-

-

Programma Overhead

Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota 2023

geen incidentele baten en lasten op dit programma

Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2024

geen incidentele baten en lasten op dit programma

Totaal programma Overhead

-

-

-

-

Totaal exploitatie

-933

-163

-172

-30

Reserves

Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota 2023

geen incidentele baten en lasten op dit programma

Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2024

R1

Bijdrage algemene reserve voor Noodlokalen Agora onderwijs Montessori College Groesbeek

110

110

142

-

R2

Bijdrage reserve lopende projecten voor tijdelijk extra formatie IP voor participatie en statushouders

256

-

-

-

R3

Bijdrage algemene reserve voor LOS/Leaderproject

30

30

30

30

R4

Bijdrage algemene reserve voor hogere bijdrage Munitax

416

-

-

-

R5

Bijdrage reserve lopende projecten voor noodopvang vluchtelingen Oekraïne

93

23

-

-

Totaal reserves

904

163

172

30

Totaal

-29

-

-

-

1.1 Asiel(inburgering)
Via de Algemene uitkering ontvangen we in 2023 en 2024 een bedrag voor de aanpak van asiel(inburgering). Zie ook 4.1.

1.2 Kosten Noodlokalen Agora onderwijs Montessori College Groesbeek
Kosten voor de huur van noodlokalen voor het Agora onderwijs door het Montessori college Groesbeek voor een periode van 3 jaar. Deze kosten dekken we uit de algemene reserve (zie R1).

1.3 Tijdelijk extra formatie IP voor participatie en statushouders
Budget voor tijdelijk extra formatie bij Team Inkomen en Participatie. Deze kosten dekken we uit de reserve lopende projecten (zie R2).

1.4 Noodopvang vluchtelingen Oekraïne
Voor de noodopvang van de vluchtelingen hebben we een coördinator aangesteld. De kosten brengen we ten laste van de middelen die we van het Rijk ontvangen.

1.5 LOS/LEADER project
In de periode 2024 tot en met 2027 werken we in het LEADER-gebied Rijk van Nijmegen Maas en Waal aan het ontwikkelen van een Lokale Ontwikkelstrategie (LOS). De kosten van dit project dekken we uit een LEADER subsidie en cofinanciering door de deelnemende gemeenten. Voor  Berg en Dal is de totale cofinanciering € 30.000 per jaar (totaal € 120.000). We dekken deze kosten uit de algemene reserve (zie R3).

2.1 Vervangen verlichting en ballenvangers De Treffers/DDV
Voor het vervangen van de verlichting en de ballenvangers bij De Treffers en DDV is in 2024 € 28.722 nodig.

4.1 Algemene uitkering; asiel(inburgering)
Via de Algemene uitkering ontvangen we in 2023 en 2024 een bedrag voor de aanpak van asiel(inburgering). Zie ook 1.1.

4.2 Bijdrage Munitax
In 2024 verwacht Munitax nog veel bezwaren van no cure no pay bureaus. Daardoor is onze bijdrage incidenteel € 416.000 hoger (zie R4).

R1 Bijdrage algemene reserve voor Noodlokalen Agora onderwijs Montessori College Groesbeek
Bijdrage uit de algemene reserve voor de kosten voor de huur van noodlokalen voor het Agora onderwijs door het Montessori college Groesbeek voor een periode van 3 jaar (zie 1.2).

R2 Bijdrage reserve lopende projecten voor tijdelijk extra formatie IP voor participatie en statushouders
Bijdrage uit de reserve lopende projecten voor tijdelijk extra formatie bij Team Inkomen en Participatie (zie 1.3).

R3 Bijdrage algemene reserve voor LOS/Leaderproject
In de periode 2024 tot en met 2027 werken we in het LEADER-gebied Rijk van Nijmegen Maas en Waal aan het ontwikkelen van een Lokale Ontwikkelstrategie (LOS). De kosten van dit project dekken we uit een LEADER subsidie en cofinanciering door de deelnemende gemeenten. Voor  Berg en Dal is de totale cofinanciering € 30.000 per jaar (totaal € 120.000). We dekken deze kosten uit de algemene reserve (zie 1.15).

R4 Bijdrage algemene reserve voor hogere bijdrage Munitax
Bijdrage uit de algemene reserve voor de hogere kosten Munitax in 2024 door veel bezwaren van no cure no pay bureaus (€ 416.000). Zie 4.2.

R5 Bijdrage reserve lopende projecten voor noodopvang vluchtelingen Oekraïne
Voor de noodopvang van de vluchtelingen hebben we een coördinator aangesteld. De kosten brengen we ten laste van de middelen die we van het Rijk ontvangen.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 11:34:35 met de export van 11/15/2023 08:44:21