Bijlagen

Kader subsidies

Kader subsidies

De gemeenteraad stelt het kader voor de subsidies vast in de begroting. Het college stelt het subsidieplafond vast. Hieronder is het kader van de subsidies aangegeven.

Omschrijving

Bedrag kader

subsidie

1.

Subsidies op grond van deelverordening

a.

Peuteropvang

205.192

b.

Sport

296.977

c.

Muziekonderwijs

95.273

d.

Amateurkunst

115.151

e

Volksfeesten

10.847

f.

Musea

53.688

g.

Vrouwenverenigingen

1.644

h.

Buurtverenigingen

438

i.

Wijkraden

5.751

j.

Groene leefruimte

9.885

k.

Jeugd- en jongerenwerk

20.611

l.

Ouderbonden

64.945

m.

EHBO en AED

19.854

n.

Overige organisaties

6.476

Totaal subsidies deelverordening

906.732

2.

Subsidie uit begrotingsposten

Antidiscriminatievoorziening en slachtofferhulp

28.238

Stichting buurtbus

2.800

Veerverbinding

48.500

BIZ Groesbeek Centrum

34.100

BIZ Millingen aan de Rijn

16.500

RBT KAN

44.450

STER Groesbeek

27.000

Toeristische activiteiten

61.500

Scholen voor basisonderwijs

7.780

Combinatiefunctie sport

65.640

Zwem- en waterpolovereniging Groesbeek

23.557

St. MTB Gelderland Zuid

530

St. Zevenheuvelenloop

3.287

Centrum Run Groesbeek

2.739

SVO

96.500

Stichting Kakatoe Leuth (Polderpop)

1.255

Euregio studentenmuziekfestival

540

NJO Muziekzomer Gelderland

1.081

St. Kunstcommissie Millingen aan de Rijn

2.739

St. Millings Jaarboek

548

St. filmarchief Groesbeek

2.027

Kermis Kekerdom

541

Vrijheidsmuseum (waarderingssubsidie)

21.611

Gemeentelijke monumenten

89.500

Provinciale gemeentelijke monumenten

45.500

Molens

14.093

Vereniging voor Behoud Dorpsgezichten

548

Heemkundekring De Duffelt Millingen

362

Stichting Heemkunde Berg en Dal

362

Heemkunde Groesbeek

362

Stichting erfgoednet

9.000

Openbare bibliotheek

840.550

Lokale omroep

42.500

Bijzondere houtopstand

3.500

Onderhoud speeltuin Kros

2.739

Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal

1.096

Beheersubsidies projecten groenblauwe diensten

72.500

St. Berg en Dals bloei burgerparticipatie

238

Platform Leuth Actief

1.753

Stichting Behoud Dierenweide

1.370

Dorpshuis De Bosduivel / 't Zaaltje HLS

2.739

Rocky Fit

70.000

SWOM (St. Welzijn Ouderen Millingen aan de Rijn)

20.054

St. Mentorschap Oost Nederland Gelderland (Groesbeek)

320

Seniorenraad Groesbeek

3.835

Seniorenraad Burgerparticipatie

3.782

Dorpshuis de Slenk

3.729

Dorpshuis Op d'n Heuvel

220.000

Kulturhus Kekerdom

2.500

Kulturhus Leuth

95.000

St. Vluchtelingenwerk Oost Nederland (Groesbeek)

150.000

Wmo adviesgroep

3.835

MEE

59.500

MGR loonkostensubsidie

588.000

Stichting BWN rechtshulp

18.000

Inloop en Ontmoeting

557.811

Indicatievrije ontwikkelingsgerichte dagbesteding

307.000

Diverse scholen zorg in onderwijs

111.919

Bouw!

5.000

Peuterplusgroep

193.768

Coöperatie verloskundigen Nijmegen eo (Millingen)

14.198

Alzheimer Cafe / COPD cafe

4.500

Forte Welzijn

1.777.553

Afkoppelprojecten riolering

60.000

Totaal subsidies uit begrotingsposten

5.892.479

3.

Totaal

6.799.211

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 11:34:35 met de export van 11/15/2023 08:44:21